Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی

قابل توجه متقاضیان گرامی: 

 

** کارت ورد به جلسه صادر شده است. از طریق لینک زیر اقدام به دریافت نمایید.**

 

ورود و دریافت کارت 

 

مهلت ثبت نام در ساعت 24 روز دوشنبه مورخه 1400/06/15 به پایان رسیده است. چنانچه تا تاریخ ذکر شده ثبت نام نکرده اید و اقدام به پرداخت فیش جهت ثبت نام نموده اید، مبلغ پرداختی مسترد نخواهد شد.

 

 

تذکر :

**پرينت ثبت نام و كد رهگیری بعد ثبت نام الزامی میباشد**

**به همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز آزمون الزامی می باشد**

**برای آن دسته از متقاضیانی که عکس و فیش بانکی را بارگذاری نکرده اند ، ویا محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا را با توجه به جنسیت مورد پذیرش آن مرکز، اشتباه انتخاب کرده اند کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد**